top of page

Skeletdele fra “Little Foot” blev fundet i nærheden af Johannesburg for godt 20 år siden. Hun levede og døde der - for ca. 3,6 mill år siden og er en af vores forfædre.

 

Sanfolket (buskmændene) og khoi-folket (hottentotter) har levet i Sydafrika i mindst 20.000 år, viser nogle af de ældste hulemalerier.

 

Denne fortælling starter dog først i 1652, hvor Sydafrikas blodige og brutale - men også fascinerende - historie begyndte. Her grundlagde hollænderne nemlig en fast handelsstation i bugten under Taffelbjerget. Det blev begyndelsen til Kapstaden - eller Cape Town.

 

Allerede i 1780 var der 10.000 indbyggere. Det kom til at gå hårdt ud over de indfødte. Khoi-folket var stort set udryddet omkring år 1800. Også San-folket blev fordrevet og næsten udryddet.

 

En tredje befolkningsgruppe var bantu-folkene, der indvandrede i Sydafrika fra omkring år 300. Gennem en lang række krige fra 1770 blev også de underlagt kolonimagternes herredømme.

 

Foruden kampene mod de forskellige sorte stammer kom også de indbyrdes stridigheder mellem de hollandske efterkommere (Boerne eller Afrikaanerne) og den britiske kolonimagt til at få stor betydning for landets historie helt op til det første demokratiske valg i 1994.

 

Bedst kendt er nok den såkaldte Boer-krig fra 1899 til 1902, hvor selv Churchill optræder.

 

Denne lange periode slutter med valget i 1994, hvor Nelson Mandelas parti ANC klart vinder valget.

 

I dette foredrag vil I kunne møde en række personer som imperiebyggeren Cecil Rhodes efter hvem Rhodesia er opkaldt (senere splittet op i Zambia, Zimbabwe og Malawi) og sluttende med Nelson Mandela.

 

Dette foredrag er baseret på mange besøg i Sydafrika og intensiv læsning af godt 50 bøger om landets historie og udvikling.

Sydafrikas historie

  • Rud er uddannet lærer fra Odense Seminarium (og senere erhvervsvejleder) og har bla. været observationsskolelærer, efterskolelærer og -forstander.

     

    Men har også nået at arbejde som ulandsfrivillig og Danida-rådgiver. ​ Han har være souschef i to år og senere chef for Mellemfolkeligt Samvirkes store frivilligeprogram i Zambia i tre år. Derefter landekoordinator for MS i Botswana, men også Danidas repræsentanter og Danmarks Konsul i samme land. ​ Senere blev han Fuldmægtig i Danida (i Udenrigsministeriet i København) og Bistandsråd på Ambassaden i Nairobi i Kenya - (nåede også en kort periode som Bistandsattache på Ambassaden i New Delhi, Indien) Derefter var Rud Chefrådgiver i det kenyanske Undervisningsministeriums afdeling for specialundervisning og senere selvstændig udviklingskonsulent.

    Arbejdslivet (som fuldtidsansat) sluttede med stillingen som Efterskoleforstander i Vestjylland, men blev afterfulgt af et deltidsarbejde som Cambridge Presenter i Danmark (for University of Cambridge) og supervisor af eksamener i “Cambridge English” i Jylland og på Fyn.

  • Alle priser på foredragsholderne er fra-priser. Det vil siger at den pris du ser på siden her, er udgangspunktet. Priserne varierer fra arrangement til arrangement, og afgøres blandt andet på indhold og antal publikummer.

    Foredragsholder er hjemhørende i Ansager, Vestjylland.  Foredrag inden for en radius af 25 km er uden mérberegning. Ved transport over 25 km og ved f.eks. betalingsbro, færge eller lignende, pålægges dette foredragsudgiften. Hør nærmere ved booking.

Send os din forespørgelse på foredrag og emner her:

Telefon: + 45 41 27 66 33 - Få professionel rådgivning

bottom of page