top of page

- med eksempler fra Kenya og Sydafrika.
Afrika slås med mange store problemer. Et af de helt store er korruptionen.
Jeg kender kun et land (Botswana), hvor korruptionen ikke er et stort problem. Der er måske flere; men jeg tvivler.
I dette foredrag vil jeg med både store og små eksempler fra Kenya og Sydafrika illustrere problemet og vise sammenhængen mellem det politiske system og korruptionen.


Korruption findes overalt; men der er ingen tviv om, at det politiske system, der findes i mange afrikanske lander, giver ekstra gode muligheder for at korruptionen kan trives. Korruptionen har meget stor betydning for samfundets udvikling og for
befolkningen. Ikke mindst den fattigste del af befolkningen.


Mine iagttagelser fra Kenya er baseret på to perioder i landet. Nemlig fra 1973-78 og
fra 1989-98. I de to perioder har jeg undervist på en pigeskole langt ude på landet.
Jeg har været rådgiver for andelsbevægelsen på distriktsniveau og senere uddannel-
sesrådgiver i Ministeriet for Andelsselskaber på Provinsniveau.

 

Mit sidste job var som chefrådgiver i undervisningsministeriets afdeling for specialundervisning. I
fire år var jeg også Bistandsråd på den danske ambassade i Nairobi.


Sydafrika har jeg aldrig boet i, men jeg har besøgt landet 6-8 gange. Hver gang i mindst 6 uger. Blandt andet har jeg planlagt og gennemført fire besøg for eleverne på en vestjysk efterskolen. To besøg for en lille gruppe, der havde Cambridge Busi-
ness English som valgfag og to besøg for hele skolen.


Foruden de personlige erfaringer er foredraget i høj grad baseret på et hav af gode,
relevante bøger om begge lande.

Korruption i Afrika - med eksempler fra Kenya og Sydafrika.

  • Rud er uddannet lærer fra Odense Seminarium (og senere erhvervsvejleder) og har bla. været observationsskolelærer, efterskolelærer og -forstander.

     

    Men har også nået at arbejde som ulandsfrivillig og Danida-rådgiver. ​ Han har være souschef i to år og senere chef for Mellemfolkeligt Samvirkes store frivilligeprogram i Zambia i tre år. Derefter landekoordinator for MS i Botswana, men også Danidas repræsentanter og Danmarks Konsul i samme land. ​ Senere blev han Fuldmægtig i Danida (i Udenrigsministeriet i København) og Bistandsråd på Ambassaden i Nairobi i Kenya - (nåede også en kort periode som Bistandsattache på Ambassaden i New Delhi, Indien) Derefter var Rud Chefrådgiver i det kenyanske Undervisningsministeriums afdeling for specialundervisning og senere selvstændig udviklingskonsulent.

    Arbejdslivet (som fuldtidsansat) sluttede med stillingen som Efterskoleforstander i Vestjylland, men blev afterfulgt af et deltidsarbejde som Cambridge Presenter i Danmark (for University of Cambridge) og supervisor af eksamener i “Cambridge English” i Jylland og på Fyn.

  • Alle priser på foredragsholderne er fra-priser. Det vil siger at den pris du ser på siden her, er udgangspunktet. Priserne varierer fra arrangement til arrangement, og afgøres blandt andet på indhold og antal publikummer.

    Foredragsholder er hjemhørende i Ansager, Vestjylland.  Foredrag inden for en radius af 25 km er uden mérberegning. Ved transport over 25 km og ved f.eks. betalingsbro, færge eller lignende, pålægges dette foredragsudgiften. Hør nærmere ved booking.

Send os din forespørgelse på foredrag og emner her:

Telefon: + 45 41 27 66 33 - Få professionel rådgivning

bottom of page