top of page

Anne Spoerry var en af de berømte “Flying Doctors” i Østafrika. Måske den mest berømte bortset fra Sir Michael Wood - en af de tre grundlæggere.

 

Blandt patienterne ude i de mest øde områder i Kenya var hun bedst kendt som Mamma Daktari, og var en helt for de mange tusinder patienter hun i årenes løb har behandler. F.eks. siges det om hende, at hun i sine yngre dage har behandler 1.000 patienter om måneden og vaccineret 2.000 børn om ugen. Og det vel og mærke i de mest øde områder i Kenya. 

 

Dr. Rees - ene af grundlæggerne af de flyvende læger i Østafrika - siger: “ Hun har personligt udryddet polio på 160 km af Kenyas kyst”.

 

Der er altså ikke noget at sige til, at jeg var ret imponeret, da jeg i 1974/75 fik mulighed for at flyve med hende på nogle af hendes mange ture til de små øer og den nordligste strækning på Kenyas Nordkyst. Stort set alle turene  havde til formål at gennemføre mor/barn klinikker i småbyen, hvor der bogstavelig talt ingen læger var.  

 

Jeg arbejdede med andelsselskaber i det samme område og fik derfor love til at flyve med. Men, når jeg var færdig med mit arbejde blev jeg sat til at hjælpe med undersøgelserne. Jeg har ikke tal på, hvor mange gravide kvinder jeg har stukket i fingeren med en gammel injektionsnål for at få en dråbe blod ud, så jeg kunne bedømmer hæmoglobin-værdien i dråben ved at sammenligne farven på blodet på et stykke trækpapir med en farveskala, jeg fik udleveret.

Disse ture blev noget af en oplevelse og i mange år stod Dr. Spoerry for mig ikke blot som en meget speciel personlighed - venlig, men også lidt reserveret og med stor, stor myndighed. I virkeligheden var der var nok mere tale om heltedyrkelse end almindelig beundring - indtil en aften mange år senere, hvor jeg fandt ud af, at Anne Spoerry også have en fortid, der var mørk og uhyggelig.

Dette foredrag er - foruden egen oplevelser - også basert på John Heminways bog  om Dr. Spoerry: “In Full Flight”

 

Desværre har jeg ingen fotos fra den tid. De er gået tabt under flytning. De fleste, da vi flyttede til Danmark for godt 20 år siden.

Dr. Anne Spoerry -"Flying Doctors" i Østafrika

  • Rud er uddannet lærer fra Odense Seminarium (og senere erhvervsvejleder) og har bla. været observationsskolelærer, efterskolelærer og -forstander.

     

    Men har også nået at arbejde som ulandsfrivillig og Danida-rådgiver. ​ Han har være souschef i to år og senere chef for Mellemfolkeligt Samvirkes store frivilligeprogram i Zambia i tre år. Derefter landekoordinator for MS i Botswana, men også Danidas repræsentanter og Danmarks Konsul i samme land. ​ Senere blev han Fuldmægtig i Danida (i Udenrigsministeriet i København) og Bistandsråd på Ambassaden i Nairobi i Kenya - (nåede også en kort periode som Bistandsattache på Ambassaden i New Delhi, Indien) Derefter var Rud Chefrådgiver i det kenyanske Undervisningsministeriums afdeling for specialundervisning og senere selvstændig udviklingskonsulent.

    Arbejdslivet (som fuldtidsansat) sluttede med stillingen som Efterskoleforstander i Vestjylland, men blev afterfulgt af et deltidsarbejde som Cambridge Presenter i Danmark (for University of Cambridge) og supervisor af eksamener i “Cambridge English” i Jylland og på Fyn.

  • Alle priser på foredragsholderne er fra-priser. Det vil siger at den pris du ser på siden her, er udgangspunktet. Priserne varierer fra arrangement til arrangement, og afgøres blandt andet på indhold og antal publikummer.

    Foredragsholder er hjemhørende i Ansager, Vestjylland.  Foredrag inden for en radius af 25 km er uden mérberegning. Ved transport over 25 km og ved f.eks. betalingsbro, færge eller lignende, pålægges dette foredragsudgiften. Hør nærmere ved booking.

Send os din forespørgelse på foredrag og emner her:

Telefon: + 45 41 27 66 33 - Få professionel rådgivning

bottom of page