top of page

Botswana er et af de lande i Afrika vi hører meget lidt om. Der er ikke rigtig nogen skandaler, som pressen kan beskæftige sig med. Det betyder dog ikke, at landet og landets historie er kedelig. Tvært imod.

Da landet i 1966 blev selvstændigt var det et af verdens fattigste lande med et BNP
pr. indbygger på knap 90 dollars. I dag er BNP pr. indbygger oppe på 6.805 dollars.


En af hovedårsagerne hertil er naturligvis, at man fandt rige forekomster af diamater i Kalahari-ørkenen. Men Botswana er ikke det eneste land i Afrika med store naturressourcer. F. eks. steg Nigerias olieindtægter pr. indbygger fra 33 US dollars i
1965 til 325 US dollars i år 2000. Det forhindrede dog ikke af 19 millioner menne sker (29% af befolkningen) i 1970 levede for mindre end 1 dollars om dagen. i løbet af 30 år steg dette tal til 90 millioner mennesker (75% af befolkningen).


Sådan gik det ikke i Botswana. Her blev rigdommene ikke - som i de fleste andre afrikanske lande - brugt til at berige eliten og sprede korruption.


En meget stor del af æren herfor må tilskrevet Botswanas første Præsident Seretse Khama (og hans efterfølgere); men allerede omkring 1880-90 ser vi de første eksempler på stort lederskab i Botswana.

 

Imperiebyggeren Cecil Rhodes ønskede på det tidspunkt Bechuanaland Protectorate (nu Botswana) indlemmet i sit imperium / forretninger; men tre tswana konger med Khama III i spidsen rejste til Storbritanien og overbeviste den britiske offent-
lighed om, at deres riger skulle forblive et britisk protektorat. Rhodes udtalte den gang: "It is humiliating to be utterly beaten by these niggers.” (Det er ydmygende af blive fuldstændig slået af disse niggers).


Khama III er også kendt som Khama den Store og er bedstefar til Seretse Khama. Botswanas først præsident. Han blev trods modstand fra familien og mange andre sider gift med en hvid, engelsk pige (Ruth Williams - senere Lady Khama), og de
skulle gå meget ondt igennem inden ham blev præsident.

 

Men herom mere i et andet foredrag.


Her og nu er det nok at konstatere, at Seretse Khama lagde grundstenen til solstrå-lehistorien Botswana

Botswana - et glimt af håb

  • Rud er uddannet lærer fra Odense Seminarium (og senere erhvervsvejleder) og har bla. været observationsskolelærer, efterskolelærer og -forstander.

     

    Men har også nået at arbejde som ulandsfrivillig og Danida-rådgiver. ​ Han har være souschef i to år og senere chef for Mellemfolkeligt Samvirkes store frivilligeprogram i Zambia i tre år. Derefter landekoordinator for MS i Botswana, men også Danidas repræsentanter og Danmarks Konsul i samme land. ​ Senere blev han Fuldmægtig i Danida (i Udenrigsministeriet i København) og Bistandsråd på Ambassaden i Nairobi i Kenya - (nåede også en kort periode som Bistandsattache på Ambassaden i New Delhi, Indien) Derefter var Rud Chefrådgiver i det kenyanske Undervisningsministeriums afdeling for specialundervisning og senere selvstændig udviklingskonsulent.

    Arbejdslivet (som fuldtidsansat) sluttede med stillingen som Efterskoleforstander i Vestjylland, men blev afterfulgt af et deltidsarbejde som Cambridge Presenter i Danmark (for University of Cambridge) og supervisor af eksamener i “Cambridge English” i Jylland og på Fyn.

  • Alle priser på foredragsholderne er fra-priser. Det vil siger at den pris du ser på siden her, er udgangspunktet. Priserne varierer fra arrangement til arrangement, og afgøres blandt andet på indhold og antal publikummer.

    Foredragsholder er hjemhørende i Ansager, Vestjylland.  Foredrag inden for en radius af 25 km er uden mérberegning. Ved transport over 25 km og ved f.eks. betalingsbro, færge eller lignende, pålægges dette foredragsudgiften. Hør nærmere ved booking.

Send os din forespørgelse på foredrag og emner her:

Telefon: + 45 41 27 66 33 - Få professionel rådgivning

bottom of page